Menu Zavřeno

T-Expedice Sever 2024

 • Praha hl. n. – cca 13:30
 • Pardubice hl. n. – cca 15:30
 • Vysoké nad Jizerou – cca 17:00

 
 

Vyplněná a odeslaná elektronická přihláška (formou Google Forms) je závazná a bude do několika pracovních dnů potvrzena organizačním týmem. Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka a Souhlas s pořizováním dokumentace a zpracováním osobních údajů bude zasláno spolu s papírovou verzí přihlášky v dostatečném předstihu před konáním akce. Všechny tři dokumenty je poté následně nutné přivést s sebou na prezenční část akce.
 
Nedílnou součástí akce T-Expedice je tzv. online příprava, tedy přípravný „korespondenční“ seminář. Konkrétní požadavky na splnění jsou v kompetenci garanta dané badatelské sekce. V případě jejího nesplnění může dojít k vyloučení účastníka z akce, o čemž je informován zákonný zástupce účastníka (resp. sám účastník v případě účastníků starších 18 let).
 
Zákonní zástupci účastníka (příp. účastník sám v případě jeho zletilosti) berou na vědomí, že v případě nemoci či mnohonásobného či přes výzvy pokračujícího porušení vnitřních pravidel akce mohou být organizátorským týmem vyzváni k předčasnému a bezodkladnému vyzvednutí účastníka z akce. Navrácení účastnického poplatku je poté věcí individuální domluvy (v případě nemoci) či jeho propadnutí (v případě soustavného nebo závažného porušení pravidel). Vzhledem ke specifičnosti T-Expedice (online příprava) bohužel není možné na akci v případě nepřítomnosti badatele nominovat náhradníka.
 

Realizované badatelské sekce

V rámci účasti na akci T-Expedice je nutné si vybrat jednu z badatelských sekcí, v rámci kterých bude účastník akce po celou dobu pracovat. Je však možné v případě zájmu například na jedno odpoledne navštívit práci jiné sekce (v závislosti na možnostech obou zúčastněných sekcí, resp. jejich garantů). Pro 12. ročník T-Expedice jsou vypsány následující badatelské sekce:

 • BDA – Biodata
 • BIO – Mezi námi mechy
 • DEV – AI vs. člověk
 • HIS – Historická sekce – téma bude definováno po přihlášení badatelů na základě jejich zájmu
 • KRZ – Mechanika kroužkových košilí
 • NAF – Na fyziku v týmu (NAFTA)
 • ROB – Robo Garden
 • THE – Theremin

Anotace jednotlivých badatelských sekcí naleznete pro větší přehlednost na této podstránce.


Letošní situace je poněkud odlišná od minulých let, a to hlavně kvůli ztrátě finanční podpory ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu snížení finanční alokace grantu podporujícího talentovanou mládež. Byli jsme tedy nuceni navýšit účastnický poplatek a zároveň zavést nevratnou zálohu. Věříme, že obě tyto změny pochopíte. Pokud je pro Vás poplatek příliš vysoký, možná řešení naleznete na konci této stránky.

pokyny pro platbu: zálohu či rovnou celý účastnický poplatek poukazujte, prosím, na účet 24000 23999 / 2010 (FIO banka) s variabilním symbolem data narození účastníka ve formě DDMMRRRR a se jménem v Poznámce pro příjemce. Lze hradit i několik účastnických poplatků najednou; v tom případě, prosím, účastníky specifikujte v Poznámce pro příjemce. Potvrzení budou rozesílána automaticky.

dodatečné informace:

 • Na zaplacení účastnického poplatku na vyžádání vystavíme fakturu, například pro případ příspěvku od zaměstnavatele či zdravotní pojišťovny (například ZP MV nebo ČPZP).
 • Předpokládáme naše zapojení i do další vlny projektu Darujeme kroužky dětem, v rámci kterého lze uplatnit vouchery ve výši 2 000 Kč na dítě na úhradu účastnického poplatku letního tábora – pokud se chcete do projektu zapojit, dejte nám, prosím, vědět a domluvíme se na individuálním postupu platby. V současné době je možnost čerpat příspěvky pro občany Prahy 5 a 6, pro více informací použijte přímo stránky Darujme kroužky dětem.
 • Pokud jste v těžké životní a finanční situaci a výše účastnického poplatku je příliš velká, ozvěte se nám na info@talnet.academy a věříme, že dokážeme nalézt společné řešení (například sociální stipendium).