Menu Zavřeno

T-Expedice Jeseník 2019

Jesenická T-Expedice v srpnu 2019 byla prvním ročníkem, který proběhl v úzké spolupráci s Vlastivědným muzeem Jeseník a expedice se tedy konala v Jeseníku.

Badatelé se mohli přihlásit do rekordního počtu sedmi sekcí:

  • architektonická sekce se věnovala kulturní krajině na Jesenicku a hodnotila jednotlivé zásahy do krajiny
  • botanická sekce mapovala výskyt vybraných druhů rostlin na jesenických svazích
  • historická sekce analyzovala historii pohraniční obce Bílá Voda během Mnichovské dohody a v letech druhé světové války
  • hydrobiologická sekce mapovala výskyt rostlin podél dvou vodních toků a porovnávala je z hlediska biodiverzity
  • IT sekce stavěla automatizovaný skleník pečující o rostliny
  • NAFTA se již tradičně věnovala řešení úloh v rámci Turnaje mladých fyziků
  • železničářská sekce si dala za úkol zmapovat trasy zrušených železničních těles v okolí a zjistit možnou revitalizaci těchto území