Menu Zavřeno

T-Expedice Martagon 2014

Druhý ročník T-Expedice se konal v Mlečicích u Radnic (okres Rokycany) v srpnu 2014. Jednalo se o první akci, kde se vedoucími jednotlivých badatelských sekcí stali přímo Talneťáci, kteří prošli přípravným kurzem. Název T-Expedice byl odvozen od latinského názvu lilie zlatohlavé, tedy Lilium martagon.

Badatelských sekcí bylo celkem pět:

  • astronomická sekce s denní (výzkum sluneční aktivity) a noční (objevování nových vesmírných těles) částí
  • botanická sekce prováděla botanický výzkum v oblasti PR Jezírka
  • entomologická sekce mapovala faunu brouků na kopci Čihátko
  • historická sekce se zabývala osobností místního spisovatele Petra Fingala a historií jeho rodu
  • IT sekce dokumentovala celý průběh T-Expedice a pomáhala ostatním sekcím řešit technické problémy

Výstupem všech sekcí byl Sborník výstupů odborných sekcí T-Expedice, který si můžete stáhnout zde. Mimo to se v radnickém muzeu uskutečnila výstava s komentovanými prohlídkami s výstupy sekce.