Menu Zavřeno

T-Expedice je již tradiční akce, která se poprvé konala v roce 2013. Je určena talentovaným a nadaným žákům základních a středních škol, pro které je to mnohdy první setkání s opravdovým vědeckým výzkumem – účastníci se mohou zúčastnit buď jako badatelé, tedy členové vědeckého týmu, nebo jako garanti, tedy vedoucí, kteří vědecký záměr připravují.

Během deseti let existence akce bylo realizováno přes 70 badatelských záměrů na různá vědecká témata – od zjišťování radiační situace či aktuální kvality povrchové vody přes rekonstrukci lidových obyčejů a historii kláštera až po sestrojování robotů či netradiční popis fyzikálních jevů. Věříme, že každý si v této aktivitě najde téma, které ho bude zajímat. A pokud nenajdeš to své téma, velice rádi Ti pomůžeme ho zrealizovat!

Přihlášky na T-Expedici Olomouc 2023 byly spuštěny 1. března 2023. Více informací naleznete na stránce akce.

Chci se T-Expedice 2023 zúčastnit jako:


Realizace T-Expedic v minulých letech: