Menu Zavřeno

T-Expedice je již tradiční akce, která se poprvé konala v roce 2013. Je určena talentovaným a nadaným žákům základních a středních škol ve věku 13 – 20 let, pro které je to mnohdy první setkání s opravdovým vědeckým výzkumem – účastníci se mohou zúčastnit buď jako badatelé, tedy členové vědeckého týmu, nebo jako garanti, tedy vedoucí, kteří vědecký záměr připravují.

Během deseti let existence akce bylo realizováno přes 70 badatelských záměrů na různá vědecká témata – od zjišťování radiační situace či aktuální kvality povrchové vody přes rekonstrukci lidových obyčejů a historii kláštera až po sestrojování robotů či netradiční popis fyzikálních jevů. Věříme, že každý si v této aktivitě najde téma, které ho bude zajímat. A pokud nenajdeš to své téma, velice rádi Ti pomůžeme ho zrealizovat!

Chci se T-Expedice 2024 zúčastnit jako:


Realizace T-Expedic v minulých letech: