Menu Zavřeno

T-Expedice Spálené Poříčí 2017

Po roce se T-Expedice vrátila zpět do Plzeňského kraje, a to během srpna 2017, kdy se konal 5. ročník ve spálenopoříčském zámku. Na rozdíl od předchozího ročníku byly sekce složeny klasicky z garanta z řad Talneťáků a jednotlivých badatelů.

Zámek Spálené Poříčí – základna badatelských sekcí

Badatelé se mohli přihlásit celkem do pěti sekcí:

  • antropologická sekce analyzovala eneolitické nástroje ze sbírek plzeňského muzea a kosterní pozůstatky v blovickém muzeu
  • botanická sekce se již tradičně věnovala mapování rostlin, tentokrát porovnávala biodiverzitu na chráněných a antropogenně ovlivněných lokalitách Blovicka
  • chemická sekce prováděla výzkum rostlinných barviv v jehličí nahosemenných rostlin pomocí TLC metody
  • geologická sekce mapovala velikost radioaktivního záření na jižním Plzeňsku v závislosti na geologickém podloží a zkoumala zbytky po těžbě uranových rud v Prádle
  • NAFTA se již tradičně věnovala řešení úloh v rámci Turnaje mladých fyziků

Výstupem všech sekcí byl Sborník výstupů odborných sekcí T-Expedice, který bohužel zatím není přístupný v digitální podobě.