Menu Zavřeno

T-Expedice Spálené Poříčí 2018

Druhá T-Expedice, která probíhala v prostředí spálenopoříčského zámku, se konala v srpnu 2018. Tento ročník byl bohužel ovlivněn nedostatkem garantů, takže se poprvé ve větší míře uplatnil model expertogarantských (vedoucím je přímo expert) a exgarantských (vedoucím je garant z minulých ročníků T-Expedice) sekcí.

Zámek ve Spáleném Poříčí – základna badatelských sekcí

Badatelé se mohli přihlásit celkem do čtyř sekcí:

  • botanická sekce mapovala výskyt masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté v bývalém vojenském prostoru Brdy
  • ekologická sekce zkoumala rozšíření invazních rostlin podél vodních toků na Blovicku
  • historická sekce se pravidelně vydávala na Šumavu, kde procházela místa zaniklých vesnic a shromažďovala o nich informace
  • NAFTA se již tradičně věnovala řešení úloh v rámci Turnaje mladých fyziků

Výstupem všech sekcí byl Sborník výstupů odborných sekcí T-Expedice, který je v současné době v tisku.