Menu Zavřeno

T-Expedice Radnice 2015

I v pořadí třetí ročník T-Expedice zůstal věrný srpnovému termínu a lokalitě Radnicko, tentokrát byly však sídlem přímo Radnice. Garanty stále byli samotní Talneťáci, kteří ale byli také podporováni garanty z minulého roku. Jednalo se o poslední T-Expedici, která proběhla ve spolupráci s radnickým muzeem.

V tomto ročníku bylo celkem 6 badatelských sekcí:

  • astronomická sekce se stejně jako minulý rok rozdělila na dvě části – na denní (mapování sluneční aktivity za použití vizuálních, spektrofotometrických a ionosfericko-detekčních metod) a noční (výzkum parametrů planetky 201 Penelope)
  • botanická sekce se pravidelně vydávala do údolí řeky Klíčavy, kde prováděla mapování výskytu jednotlivých druhů
  • historická sekce se věnovala mapování židovské komunity a staveb v Radnicích
  • IT sekce vytvářela zdravotnické přístroje na měření životních funkcí pomocí opensource elektrotechnických součástek a programů
  • ornitologická sekce mapovala výskyt vodního ptactva v PP Horní Berounka a PP Hřešihlavská od Zvíkovce po Liblín
  • vodohospodářská sekce se věnovala kvalitě povrchových a podzemních vod v okolí a navrhovala úpravny vody v obcích bez vodovodu

Výstupem všech sekcí byl Sborník výstupů odborných sekcí T-Expedice, který si můžete stáhnout zde.