Menu Zavřeno

T-Expedice Jeseník 2020

V roce 2020 se T-Expedice konala ve dvou různých termínech na dvou různých místech, což bylo poprvé v její historii. První větev se konala na začátku srpna 2020 v Jeseníku. Ročník se nesl v duchu expertogarantských sekcí, což se stalo u jesenických větví tradicí.

Badatelé se mohli přihlásit do pěti sekcí:

  • botanická sekce se zaměřila na výskyt invazních druhů rostlin okolo místních vodních toků
  • dokumentaristická sekce navázala na tradici dokumentaristických sekcí z prvních ročníků T-Expedice a důkladně zaznamenávala celý průběh akce
  • etnografická sekce shromažďovala informace o Saatenreiten – o folklorní akci typickou pro německy mluvící oblasti během 19. století
  • hydrologická sekce mapovala výskyt radioaktivních pramenů na Jeseniku
  • raketová sekce konstruovala vodní rakety a zkoumala vliv jednotlivých parametrů na jejich dolet