Menu Zavřeno

T-Expedice Pardubice 2020

Prozatím poslední akcí byla T-Expedice v Pardubicích v srpnu 2020. Proběhla v úzké spolupráci s místním technickým centrem Technecium a prezenční část byla částečně ovlivněna epidemií koronaviru.

Badatelé se mohli přihlásit do šesti sekcí:

  • architektonická sekce se zaměřila na kontrolu veřejně přístupných prostor z hlediska jejich přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
  • botanická sekce, jak je její tradicí, mapovala výskyt určitých druhů rostlin v písnících v okolí Pardubic
  • dokumentaristická sekce navázala na tradici dokumentaristických sekcí z prvních ročníků T-Expedice a důkladně zaznamenávala celý průběh akce
  • chemická sekce analyzovala různé chemické rostlinné vzorky vlastnoručně sestrojeným spektroskopem
  • NAFTA se již tradičně věnovala řešení úloh v rámci Turnaje mladých fyziků
  • robotická sekce začala v Pardubicích vyrábět autonomní vozidlo, s jehož vývojem pokračují i po skončení akce

Výstupem všech sekcí byl Sborník výstupů odborných sekcí T-Expedice, který je v současné době připravován a jednotlivé články prochází recenzním řízením.