Menu Zavřeno

T-Expedice Krušné hory 2016

Čtvrtý ročník T-Expedice sice zůstal věrný srpnovému datu, ale přesunul se z Radnic na sever Čech – do Chomutova. Došlo k experimentování s konceptem celé akce, kdy byly vytvořeny větší sekce skládající se z menších podsekcí, které řešily stejný úkol, ale z jiného pohledu.

Badatelé se mohli přihlásit do pěti sekcí:

  • ekologická sekce mapovala populaci měsíčnice vytrvalé v NPR Jezerka a populaci borovicí v rašeliništích
  • geografická sekce byla největší sekcí a skládala se ze tří částí: pedologické (mapování využití půdy v okolí obce Hora Svaté Kateřiny), biopedologické (výzkum půdního edafonu) a hydropedologické (výzkum fyzikálně-chemických vlastností půd)
  • geoinformatická sekce kontrolovala správné zanesení jednotlivých turistických tras v mapách a následně jejich pokrytí mobilním signálem
  • historická sekce se věnovala historii oseckého kláštera v období první republiky
  • NAFTA řešila úlohy v rámci Turnaje mladých fyziků a tato sekce se postupně stala pevnou a tradiční součástí T-Expedice

Výstupem všech sekcí byl Sborník výstupů odborných sekcí T-Expedice, který si můžete stáhnout zde.