Menu Zavřeno

T-Expedice Litoměřice 2021

Druhá větev T-Expedice v roce 2021 se konala v klasickém srpnovém termínu v Litoměřicích. Badatelé se mohly přihlásit do rekordního počtu sedmi sekcí:

  • botanická sekce mapovala invazní druhy na antropogenně ovlivněných lokalitách v okolí
  • divadelní sekce se věnovala nácviku rétorických schopností a zkoušení divadelní hry
  • dokumentaristická sekce navázala na tradici dokumentaristických sekcí a bude celý průběh T-Expedice důkladně zaznamenávat
  • hydropedologická sekce zkoumala hydraulické vlastnosti různých typů půd
  • NAFTA se již tradičně věnovala řešení úloh v rámci Turnaje mladých fyziků
  • potravinářská sekce analyzovala složení ovocných džusů a šťáv
  • robotická sekce si dala za cíl sestrojit robotické srdce

Výstupem všech sekcí bude Sborník výstupů odborných sekcí T-Expedice, který bude k dispozici po recenzním řízení v létě 2022.

Záznam ze závěrečné poster session si můžete prohlédnout níže:

O tomto ročníku se psalo: