Menu Zavřeno

Badatelské sekce T-Expedice Sever 2024

Na této stránce naleznete anotace jednotlivých badatelských sekcí, které budou realizovány na T-Expedici Sever 2024. Více informací o samotné akci včetně přihlášky naleznete na stránce zde.

BDA – Biodata

 • garant: Jiří Rudolf
 • kapacita sekce: 3 badatelé
 • prerekvizity: V sekci jsou vítáni badatelé se zájmem o biologii, ekologii nebo bioinformatiku. Není nutné umět určovat rostliny. Není nutné umět programovat (ale může to být výhoda).
 • anotace: Biologický a ekologický výzkum dokáže produkovat mnoho dat s poměrně komplikovanou strukturou. Ekologická data nejsou jenom názvy druhů a místa, kde rostou, ale mohou nám i říkat o narušení biotopu člověkem, mikroklimatických podmínkách nebo půdní chemii. Cílem této sekce je zpracovávat terénní data botanicko-ekologického charakteru, tedy umět si poradit s daty získanými fytocenologickým snímkováním. Dílčí cíle je možno stanovit podle zkušeností a zájmu studentů; předběžný plán počítá s vytvořením skriptu, který bude umět automaticky přiřazovat databázové ekologické indikační hodnoty (dostupné na Pladias) k datům získaným fytocenologickým snímkováním, ty dále zpracovat a případně i odhalit významné odlišnosti mezi zvolenými lokalitami nebo korelované vztahy mezi ekologickými parametry. V případě odhodlaných badatelů je možnost pokročit i do základů vícerozměrné analýzy.

BIO – Mezi námi mechy

 • garanti: Jiří Borák a Barbora Havlíková
 • kapacita sekce: 3 badatelé
 • anotace: Mechorosty jsou oproti cévnatým rostlinám znevýhodněny absencí kořenového systému, který by jim umožňoval čerpat živiny z půdy. Jsou tak odkázaný pouze na příjem živin atmosférickou depozicí. Dokážou však mechy zachytit dostatek živin a udržet si je, aby se při dalším dešti z jejich povrchu nesmyly? Odpověď leží ve složení buněčných stěn, které jsou oproti cévnatým rostlinám více kyselé. Tím se rozumí, že mají velké množství karboxylových skupin, které mohou vyměňovat vodíkový proton a jiný kationt. Tato vlastnost se nazývá kationtová výměnná kapacita, která se běžně uvádí jako vlastnost půdy zadržovat kationty před vyplavením. Mechy tímto způsobem mohou zachytávat kationty, např. draselný, hořečnatý, nebo i amonný iont, a obohacovat se o živiny i bez příjmu kořeny. Kationtová výměnná kapacita se ale mezi mechy liší v závislosti na jejich prostředí.V CHKO Jizerské hory navštívíme biotopy, které mechy doslova překypují. Na rašeliništních si ukážeme základní druhy mechů společně s jejich ekologií. V terénu si odebereme jednotlivé druhy, na kterých si ukážeme pod mikroskopem zákoutí jejich určování, v rámci možností, a pokusíme se chemickými metodami určit kationtovou výměnnou kapacitu jednotlivých druhů, která nám pomůže pochopit, proč některé mechy zvládnou růst na větvích stromů či v bultech na rašeliništích, zatímco jiné se drží při zemi.

DEV – AI vs. člověk

 • garant: David Wagenknecht
 • obor: humanitní + AI
 • kapacita sekce: 4 badatelé
 • anotace: Velké jazykové modely (LLMs = large language models) jako je ChatGPT nebo Geminy budou v době konání T-Expedice používané širokou veřejností již přes rok. Dávají nám denně mnoho otázek, ale možná ještě více otázek. Dokážeme alespoň některé zodpovědět? A dokážeme vůbec položit správné otázky – sobě nebo i generativní AI? Nebo je vymyslí právě AI?Nepůjdeme do hlubokých technických detailů LLMs, i když pochopení jejich principů bude nezbytné, ale „humanitně“ se zaměříme na použití této technologie, lidská očekávání od AI (samozřejmě i očekávání AI od lidí), naší komunikaci pochopitelnou pro AI (a komunikaci AI pochopitelnou pro nás) a obecně vzájemnou interakci. Dokážeme si s AI coby kolegou sednout k jednomu stolu a pracovat na společných tématech, případně na kterých?Během online přípravy se zaměříme na teoretický úvod a výběr LLMs k výzkumu. Pokud máte s těmito „nástroji“ zkušenost, zabere Ti online příprava maximálně jedno odpoledne. Pokud ne, počítejte zhruba s dvěma víkendy. Určitě se budeme od ukončení registrací až po Expedici samotnou online scházet.Při T-Expedici se pokusíme spolupracovat s ostatními sekcemi (podle domluvy a zájmů) a pokusíme se navrhnout, jak by se procesy spojené s Generativní AI mohly zapojit do výzkumů. Kolik času dokážeme badatelům ušetřit, ať již ve fyzice, biologii nebo robotice? Našim ne úplně skromným cílem bude využít tyto poznatky, abychom zlepšili některé procesy v Talnetu, třeba zpracování přihlášek do kurzů, a to tak, aby AI ulehčila práci, ale neztratil se lidský přístup.Pokud pronikneme do tajů Generativní AI dostatečně, zvládneme si s tímto kolegou popovídat jako se sobě rovným? Co na to řekne Turingův test?

HIS – Historická sekce

Sekce je v přípravě.

KRZ – Mechanika kroužkových košilí

 • garanti: Patrik Štencel, Martin Švanda
 • kapacita sekce: 6 badatelů
 • anotace: Naším cílem je zjistit, jak co nejefektivnější vyrábět kroužkové košile. Budeme se věnovat jejich výrobě a testování jejich mechanické odolnosti (a jak závisí na parametrech jako je tloušťka drátu a velikost kroužku). Baví tě věda a zároveň rád/a něco děláš rukama? Pak je tato sekce určitě pro tebe

NAF – Na fyziku v týmu (NAFTA)

 • garant: Barbora Růžičková
 • kapacita sekce: 6 badatelů
 • Propagační letáček
 • anotace: Baví tě fyzika nebo tě jen zajímá, jak fungují věci kolem tebe? Vítej v Naftě! V této sekci si zkusíš jak navrhnout, sestavit a provést fyzikální experiment, jak zpracovávat naměřená data a v neposlední řadě jak interpretovat své výsledky. Pokud tě zajímá spíš teorie, můžeš T-Expedici strávit vytvářením simulací nebo matematických modelů. Zabývat se budeme především úlohami z Turnaje mladých fyziků.

ROB – Robo Garden

 • garant: Lukáš Juřica
 • kapacita sekce: 4 badatelé
 • anotace: Už jste někdy zatoužili po svém vlastním technickém výtvoru? Vypěstovat si vlastní osobité řešení na svém stole? Možná jste to už zkoušeli a možná celý přístroj vám nakonec zvadnul. „Kdyby mi ho někdo alespoň pomohl zalévat…“ V naší sekci se zaměříme právě na rozvíjení vašich nápadů do proveditelných robotických projektů. Projdeme si vize a nápady, ale hlavně se ponoříme do problematiky soft-skills, plánování a týmové spolupráce, jelikož bez sehraných lidí, kterým na projektu záleží žádný nevzniká! Výsledkem tak bude váš vlastní projekt – semínko, které pak budete moci zasadit v celoročním kurzu T-Robotiky, kde na něj společně dohlédneme, aby rostlo jen do krásy.

THE – Theremin

 • garant: Barbora Klusáková
 • kapacita sekce: 3 badatelé
 • anotace: Theremin se může zdát jako nudná krabička se dvěma anténami, ale ve skutečnosti je jediným bezkontaktním hudebním nástrojem a skrývá se za ním kopa fyziky. A ještě k tomu existuje mnoho způsobů jak jej sestavit. Každá součástka může ovlivňovat fungování – například jaký rozsah výšek tónů dokáže vyluzovat nebo jak daleko od antén bude který tón. Zajímá Tě, jak funguje? Chceš si zkusit navrhnout a vyrobit nějaký a zkoumat různá zapojení? Co kdyby měl víc než dvě antény? Dokázali bychom takový vyrobit? Baví-li Tě elektrotechnické bastlení, fyzika nebo matematické programování nebo chceš-li se o nich a tomto úžasném hudebním nástroji dozvědět víc a zkoumat jej, pak je tento záměr právě pro tebe!