Menu Zavřeno

T-Expedice Jeseník 2021

Jubilejní 10. akce T-Expedice se konala v červnu 2021 v Jeseníku (opět) v úzké spolupráci s Vlastivědným muzeem Jeseník. Jak je již tradicí u jesenické větve, většina ze sekcí byla tzv. expertogarantských (záměr vede přímo odborník).

Badatelé se mohli přihlásit do šesti sekcí:

  • architektonická sekce se zabývala významem a vzhledem veřejných prostor (a jejich změn) v závislosti na změnách souvisejících s epidemií koronaviru
  • botanická sekce porovnávala biologickou rozmanitost na různých biotopech z hlediska botaniky a entomologie
  • entomologická sekce spolupracovala s botanickou sekcí (viz výše) na společném výzkumu
  • chemická sekce analyzovala neznámé chemické vzorky
  • programátorská sekce si dala za cíl vytvořit rezervační systém pro expozice místního muzea
  • raketová sekce konstruovala vodní rakety a zkoumala vliv jednotlivých parametrů na jejich dolet, navazuje tak na sekci z minulého roku