Menu Zavřeno

T-Expedice 2022 Vysočina

Centrální T-Expedice 2022 Vysočina se letos koná v termínu sobota 13. – sobota 20. srpna 2022 v Třebíči. Přihlášku naleznete na odkazu prihlaska.t-expedice.cz a je možno ji vyplňovat do 30. června 2022.


Akce je organizována Talnet, z. s. ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR, krajské pracoviště Jihlava. Akce je finančně podpořena z grantu Výzva na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022 organizovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Sraz a doprava: jsou celkem tři možnosti, jak se ke skupině T-expedičníků v sobotu 13. srpna 2022 připojit (z těchto míst je doprava organizačně zajištěna):

1. Praha, hl. n. – sraz u pokladen v nejnižším patře nádraží (ČD centrum), 11:30

2. Brno hl. n. – sraz v hlavní hale pod informačními tabulemi, 13:15

3. Třebíč, přesné místo bude specifikováno, 15:30

Ze západních a jižních Čech doporučujeme využít spojení vlakem R 635 Rožmberk s odjezdem v 10:03 z Plzně a příjezdem v 15:06 do Třebíče. Doprava tímto spojem však bude individuální a nebude organizována.

Návrat: sobota 20. srpna 2022 (do těchto míst je doprava organizačně zajištěna)

 1. Třebíč od domova mládeže, zhruba 10:00
 2. Praha, hl. n., 14:00
 3. Brno hl. n., 12:15

Pro dopravu do západních a jižních Čech doporučujeme využít spojení vlakem R 636 Rožmberk s odjezdem v 10:50 z Třebíče a příjezdem v 15:57 do Plzně. Doprava tímto spojem však bude individuální a nebude organizována.


Ubytování je zajištěno v domově mládeže (přesná adresa bude specifikována).


Pro účast na prezenční části T-expedice je nezbytně nutné absolvovat tzv. online přípravu.


Cena za T-expedici je 1 700,- Kč. Platbu poukazujte (až po potvrzení přijetí přihlášky) na účet 2400023999/2010 (FIO banka) s variabilním symbolem 67401. Do zprávy pro příjemce pak napište jméno účastníka T-expedice. Z tohoto účastnického poplatku je zajišťováno ubytování, stravování včetně celodenního pitného režimu, materiální zabezpečení, odborný program a práce odborných pracovníků.

V případě účasti sourozenců na akci se cena pro každého z nich snižuje na 1 300 Kč. Je taktéž možnost žádosti o sociální stipendium formou výrazného snížení či odpuštění poplatku – v případě zájmu, prosím, kontaktujte organizátorský tým. Garanti účastnický poplatek neplatí.

Akce je finančně podpořena grantem Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy.


Nezapomeňte si vzít s sebou:

 • potvrzení související s nemocí Covid-19 (bude specifikováno před akcí v návaznosti na aktuálně platná pravidla)
 • vyplněnou a podepsanou přihlášku, která vám přišla emailem, včetně souhlasu s pořizováním fotodokumentace
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • průkazku na vlak (např. ISIC nebo oranžový žákovský průkaz)
 • u terénních sekcí pevnou obuv (nejlépe ještě jedny venkovní boty v případě promoknutí), přezůvky
 • kapesné dle úvahy (všechno bude zajištěno na místě)
 • tužku a papír na poznámky
 • hrneček

Kontakty na organizátory:

 • Anna Korytářová, annakorytarova@seznam.cz, 721 141 644
 • Jakub Sochor, jakub.sochor@mensa.cz, 723 204 658